دکستروز

 

دکستروز

C6H12O6

دکستروز:انواع آبدار و خشک (مونو هیدرات و آنهیتروس) دارد.دکستروز یک ماده قندی حاصل از ذرت است که به صورت صنعتی از هیدرولیزنشاسته تولید میشود.کیفیت دکستروز بستگی به تهیه آن از ریشه و یا ساقه دانه دارد.بیشترین کاربرد دکستروز در صنایع غذایی است.دکستروز آبدار 0.9درصد و آب کریستاله دارد در مولکول و دکستروز خشک 0.5 درصد.

این محصول در بسته بندی کیسه 25 کیلو گرمی عرضه میگردد

خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ملت روبروی ایستگاه خبرنگاران خیابان روانپور پلاک ۹۲

تلفن:۲۶۲۰۵۶۷۳

ایمیلbarazman@gmail.com